Skal rassikre E136 i Romsdalen

Neste år skal Dølsteinfonna og Fantebrauta rassikres på E136 i Romsdalen.

Rassikring Slik tenker Statens vegvesen seg at Dølsteinfonna i Romsdalen kan sikres mot ras. 

Nyheter

Det største problemet er snøføyka og lufttrykket fra raset. Snøskya tar bort sikten for trafikantene, og kan i verste fall forårsake trafikkuhell, skriver Statens vegvesen.

E136 er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal. Det får derfor merkbare økonomiske konsekvenser når vegen blir stengt.


Nå har Mesta fått jobben med å sikre vegstrekningen mot snøras. Dølsteinfonna og Fantebrauta ligger like vest for Horgheim, rundt 13 kilometer øst for Åndalsnes.

Fantebrauta

Fantebrauta. Tegning: Statens vegvesen 

Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel i betong.

Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet, for å opprettholde og muligens redusere, sannsynligheten for steinsprang mot vegen.

Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred, skriver Vegvesenet.

Dølsteinfonna

Fonnvern Dølsteinfonna skal sikres med en lengre og høgere voll enn i dag. Tegning: Statens vegvesen 

Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på vegen, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av vegen. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser.

Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Ny voll skal bygges seks meter høyere enn vegbanen, og vil komme nærmere inn mot vegen. Sammen med en høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra vegen, opplyser Vegvesenet.

Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere vegen enn i dag. I vollen inngår rundt 3200 m2 natursteinsmur mot vegbanesida.