Kommuneøkonomi:

Skodje har 30 millionar kroner på bok

– Dårleg økonomistyring er slitsomt. Vi har fersk erfaring med korleis det er å være fattig. No har vi ein ansvarleg økonomi, konstaterer ordførar i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H).

Meiningsfullt: – Eg trur folk flest opplever det meiningsfullt at vi først set kvalitetsmål for kommunen sine prioriteringar og brukar dette aktivt inn mot budsjettarbeidet, seier ordførar Dag Olav Tennfjord. Arkivfoto: Staale Wattø. 

Skodje er ein vekstkommune

Dag Olav Tennfjord
Nyheter

På disposisjonsfondet til kommunen står det i dag 29 millionar kroner. Overskotet kan kommunen bruke til eigenkapital for investeringar.