Ålesund:

Sier nei til brennevin ute

Helse- og velferdsutvalget har vedtatt å avslå alle søknader om skjenking av brennevin i utearealer.

ILLUSTRASJONSFOTO: STAALE WATTØ 

- Ei katastrofe for byen, skriver Monica Molvær (H) som ville si ja til brennevin, om vedtaket. ARKIVFOTO 

Nyheter

Søknader om skjenkebevillinger for alkohol for perioden 2016 - 2020 var eneste sak i helse- og velferdsutvalget i Ålesund, onsdag.

Og: Under møtet har utvalget, med ni mot seks stemmer gått inn for å avslå alle søknader om brennevin i utearealer.

- Ei katastrofe for byen

- Ei katastrofe for byen, skriver ett av medlemmene, Monica Molvær (H), i en kommentar.

- Dette handler både om tryggheten og heilhetsopplevelsen når en bruker utelivet: Det at en nå blir pålagt at vaktene skal se til at ingen tar med brennevin inn i uteserveringa, gjør at de i større grad blir okkupert på et sted og får mindre tid til å sirkulere.

- Og når flere venner er ute, og kanskje kjøper ulike ting å drikke, skal altså noen kunne gå ut og sette seg, mens andre må bli værende inne?

- Et siste poeng har med turistene å gjøre. Jeg tror mange av dem vil ha vanskeligheter med å forstå hvorfor de for eksempel ikke kan kjøpe seg en irish coffe - og sette seg ut med den, utdyper hun.

- Av hensyn til folk som bor i sentrum

Randi Asbjørnsen (Ålesundlista) er blant flertallet som ikke ønsker skjenking av brennevin ute.

- Jeg har hatt dette som innstilling fra dag én siden de første uteserveringene kom i Ålesund. Jeg har ment, og mener fortsatt, at øl og vin ute er greit, men ikke brennevin. Tålegrensa for sprit er atskilling lavere enn for anna alkoholholdig drikke, og ute på gateplan er støyen mer forstyrrende enn inne. Mitt nei er med andre ord av hensyn til folk som bor i sentrum. Vi har faktisk politivedtekter som sier at det skal være ro etter klokka 23, sier hun, og fortsetter.

- I tilknytning til dette er jeg for øvrig litt forundra over at skjenkereglementet i Ålesund er blitt endra. Tidligere var uteservering begrensa til midnatt, men nå heter det at dette ikke bør skje etter 00.

Mens flertallet besto av fem fra Ap, to fra KrF, én fra Høyre og én fra Tvp, besto mindretallet av to fra H, to fra Frp, én fra V og én fra MDG.

Ja og nei til skjenking i senter

Av anna å merke seg fra møtet, der 54 skjenkesøknader blei behandla, er at utvalget sier både ja og nei til skjenking hos restauranter med beliggenhet i kjøpesenter:

For mens et flertall sier ja til at Egon, som har en av inngangene sine fra Ålesund Storsenter, skal få skjenke øl, vin og brennevin slik de har gjort til nå, sier utvalget - med knapt flertall - nei til skjenking både hos Peppes og Spisestua som begge er tilknytta Amfi Moa.

- Jeg ser at det at vi sier ja til noen og nei til andre kan virke tvetydig utad, og det får de som har stemt ulikt ta inn over seg. Jeg for min del stemte nei på søknadene både fra Peppes, Spisestua og Egon - og i tillegg også til Nye Baronen Bowling, fordi de enten ligger i tilknytning til et kjøpesenter, har mange barn og unge blant sine besøkende, eller har aktiviteter retta mot barn og unge, sier utvalgsleder Svein-Rune Johannessen (Ap).

Det er helse- og velferdsutvalget som avgjør søknader om skjenkebevillinger.