Aktor med påstander i fisketjuverisaka:

Vil ha over fem års fengsel for hovedtiltalt

Aktor Hilde Haugen la ned påstand om fem og et halvt års fengsel for hovedtiltalte, i fisketjuverisaka i Sunnmøre tingrett onsdag.

Aktor Hilde Haugen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Smp.no følger saka

Aktor la også ned påstand om fire års fengsel og inndraging av 3,3 millioner kroner for den daglige lederen av Aalesund Seafood.

Tre år for grovt tjuveri

For den tredje personen, en tidligere ansatt i selskapet Scanprod, la aktor ned påstand om tre års fengsel.

Denne personen er tiltalt for grovt tjuveri av fisk fra sin tidligere arbeidsgiver, totalt 221 tonn, og han har mottatt 1,3 millioner totalt fra hovedtiltalte siden desember 2011.

Tiltalte oppgir at pengene er overført i forbindelse med tipping.

Aktor Hilde Haugen sier følgende om den tidligere ansatte hos Scanprod.

– Her må det vurderes samlet de bevis som er lagt fram i retten. Det er overført penger til den Scanprod-ansatte fra den hovedtiltalte 47 ganger. Den tidligere Scanprod-ansatte må da dømmes for grovt tjuveri. Det legges også ned en subsidiær påstand om at tiltalte skal dømmes for heleri. Den tidligere Scanprod-ansatte bør dømmes til fengsel for grovt tjuveri av 221 tonn fisk til en verdi av over åtte millioner. Han har også brutt tilliten til sin arbeidsgiver. Han bør dømmes til fengsel i tre år, og inndraging av 1,3 millioner.

Flere hundre sms-er

Om den daglige lederen av Aalesund Seafood sier aktor Hilde Haugen følgende:

– Spørsmålet her er om den fisken som er mottatt er et utbytte av straffbare handlinger. Spørsmålet er om det er overveiende sannsynlig at den fisken han mottok var et utbytte av straffbare handlinger. Det utslagsgivende for en eventuell dom må være innholdet av de flere hundre sms som er sendt mellom den daglige lederen i Aalesund Seafood og den hovedtiltalte.

– Det snakkes om parti, last, aktivitet og om noe er på gang. Det blir også avtalt påslag på pris i disse meldingene, og hvilken fortjeneste de kan beregne seg. Ut fra de bevis som er framlagt mener påtalemyndigheten at det er klart at den daglige lederen i Aalesund Seafood visste at fisken han kjøpte fra hovedtiltalte stammer fra straffbare handlinger, sier aktor og fortsetter.

– Han må også dømmes for momsunndragelse og brudd på matloven. Totalt er det snakk om kjøp av ulovlig fisk for 11,6 millioner, og den daglige lederen har hatt en avgjørende rolle for å få fisken ut på markedet, og det er skjerpende at de handlinger han har utført kan være til skade for hele bransjens renommé. Han har heller aldri tilstått noen av forholdene, og skal ikke ha strafferabatt. Min påstand blir da fire års fengsel.

Fem og et halvt år for hovedtiltalte

Aktor Hilde Haugen sier følgende om den hovedtiltalte:

– Det dreier seg om grovt heleri av fisk 11,6 mill, grov skattundragelse på 5,5 millioner og momsundragelse på 1,5 millioner. Det er samles sett alvorlig og samfunnsfaglig kriminalitet.

Haugen mener at på grunnlag av andre dommer bør straffen for heleri være opp mot fire års fengsel.


Fisketjuverisaka fortsetter i Sunnmøre tingrett i dag:

Krever 20 millioner fra de tiltalte

I tillegg kommer erstatningskrav på 9,7 millioner.

– Unndragelsen for moms på over 1,5 millioner er også alvorlig, og klart skjerpende at han er dømt for tidligere forhold. For skatteunndragelsen er det også snakk om et alvorlig forhold, det er snakk om over fem millioner kroner, sier aktor.

– Samlet mener påtalemyndighetene at han bør dømmes til fengsel i fem år og seks måneder, inklusive strafferabatt for tilståelse av skatteunndragelse og moms, sier Haugen, som også legger ned påstand om inndragelse av 6,1 millioner kroner fra mannen.

Sunnmørsposten fulgte rettssaka også forrige uke:
Torsdag: Krever 9,7 millioner i erstatning fra de tiltalte
Onsdag ettermiddag: Tippa for 2,1 millioner på fem år
Onsdag formiddag: – Umulig at så mye fisk har forsvunnet
Tirsdag ettermiddag: – Store mangler i etterforskninga
Tirsdag formiddag: Sorte paller kan bli sentrale
Mandag ettermiddag: – Fikk fisken fra Nord-Norge
Mandag formiddag: Tiltalt for heleri og tjuveri av 386 tonn fisk