Lagmannsretten forkastet anke:

Drapssiktet bussjåfør blir ikke løslatt

Frostating lagmannsrett slår fast at den drapssiktede bussjåføren i Valldal-ulykka skal sitte varetektsfengslet i to nye uker.

Sammenklemt: Bussen i Valldal-ulykka var tydelig sammenklemt etter å ha veltet utfor vegen.  Foto: Odd-Sølve I. Grannes

Nyheter

Det var 30. juli at den ukrainske turistbussen kjørte utfor veien på fylkesveg 63 i Valldal etter å ha kollidert med en personbil.

41 passasjerer, i tillegg til guide og to sjåfører, var om bord i bussen. Én passasjer omkom og 14 andre ble sendt til sjukehus. Sjåføren mistet kontrollen etter sammenstøtet. Bussen veltet og landet på taket i grøfta.

Politiet siktet sjåføren for å ha brutt vegtrafikkloven (§3) om å opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken. I tillegg siktet de mannen for uaktsomt drap, straffelovens §281.

Kan ha blitt umulig å styre

I slutten av september skrev Sunnmørsposten at politiet kan bli nødt til å se på drapssiktelsen på nytt.

Statens vegvesen har i sin faglige rapport konkludert med at bussen ble umulig å styre for sjåføren etter kollisjonen.

Politiadvokat Magnus Engh Juel uttalte at det i rapporten fra overingeniør Frank Sandvik sto at kollisjonen førte til skade på styresnekken på bussen.

– Det fører til at sjåføren mister kontrollen over bussen, og bussen kjører ut av veien. Det er i korte trekk konklusjonen, sa Engh Juel.

Også Statens havarikommisjon for transport sine foreløpige undersøkelser viser at styresnekken ble skadet i sammenstøtet, noe som førte til en oljelekkasje. Uten å ha konkludert, mener også de at dette kan ha påvirket muligheten til å styre bussen.

Les også: Kritisk til fartsgrensa
Les også: Ulykkesutsatt veg mangler dekning

Krevde løslatelse - forkastet anken

Forsvarer, advokat Erling Flisnes, begjærte sjåføren løslatt fra fengsling, men Sunnmøre tingrett forkastet begjæringen. Siktede anket kjennelsen, men nå har Frostating lagmannsrett forkastet anken.

– Fengsling til forhåndsberammet hovedforhandling 17. oktober 2016 er ikke et uforholdsmessig inngrep overfor siktede, konkluderer lagmannsretten.

Sjåføren har da sittet fengslet i totalt 79 dager etter ulykka. Det er ventet at Forsvarets forskningsinstitutts analyse av styresnekken, og en rapport fra en rettsoppnevnt sakkyndig vil komme i løpet av denne uka.

Etterforskningen er altså i sluttfasen, og saken er ikke påtaleavgjort av statsadvokaten. En rapport fra Kripos er også ventet innen kort tid.

– Dersom disse rapportene kommer som forventet vil saken kunne behandles som planlagt, forutsatt at statsadvokaten tar ut tiltale, påpeker lagmannsretten.

Les også: Statens vegvesen forsvarer farten på FV63
Les også: Begge førerne ble alkotestet

– Ikke grunnlag for siktelsen

Advokat Flisnes påpekte i anken at det ikke var grunnlag for å sikte sjåføren for uaktsomt drap. Flisnes krevde derfor løslatelse.

Ifølge advokaten er Statens Havarikommisjon for tranport (SHT) sin beslutning om å undersøke saken i seg selv egnet til å svekke mistanken mot klienten. Flisnes viser da til forundersøkelsen som viser at styresnekken ble skadet.

Flisnes mener det er åpenbart at SHT er involvert på grunn av omstendighetene i tilknytning til styresnekken.

– Det er ingen tvil om at det har skjedd en trafikkulykke, men siktede er også siktet for uaktsomt drap. Dersom styresnekken ikke hadde blitt skadet, ville det etter all sannsynlighet ikke skjedd noen utforkjøring, idet bussen da hadde latt seg svinge til høyre, påpeker advokaten.

Bussen veltet over autovernet på venstre side av veien etter kollisjonen med personbilen. Kollisjonen var ikke stor, og spørsmålet blir etter hvert om den ukrainske sjåføren kunne gjort noe fra eller til for å unngå at bussen endte opp utfor veien.

Det neste spørsmålet blir da om politiet mener det er grunnlag for å tiltale mannen for uaktsomt drap.

Flisnes påpeker i anken at det ikke er klart når Havarikommisjonens rapport vil være ferdig.

Han mener politiet har brukt for lang tid på etterforskningen, og advokaten har ikke fått all dokumentasjon fra rekonstruksjonen som ble gjort 12. august. Det er heller ikke tatt ut tiltale.

– Siktede har vært varetektsfengslet siden ulykka 30. juli, og det er helt uakseptabelt at etterforskningen ikke prioriteres med ferdigstillelse av noe så vesentlig som rekonstruksjonen, påpeker advokaten.

– Svekker ikke mistanke

Påtalemyndigheten påpeker at etterforskningen er i sluttfasen. Det legges til grunn at hovedforhandling vil bli gjennomført som planlagt 17. oktober.

– Det svekker ikke mistanken at SHT i ettertid har valgt å gå inn i saken. Det er fortsatt skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffeloven (2005) §281 (uaktsomt drap), påpeker påtalemyndigheten.

Det at det har tatt lang tid å få bildene fra rekonstruksjonen lagt inn i saken endrer ikke tidspunktet for hovedforhandling.

Lagmannsretten kan heller ikke se at Havarikommisjonen sin beslutning om å undersøke ulykka svekker mistanken mot siktede. Kommisjonens mandat er ikke å ta stilling til straffeskyld og ansvar, men å kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer med formål å bedre trafikksikkerheten.

– Lite å kritisere politiet for

Retten påpeker også at det har gått litt over to måneder siden den tragiske ulykka.

– Sett på denne bakgrunn er det etter lagmannsrettens vurdering lite å kritisere politiet for med henhold til fremdriften i etterforskningen samlet sett.

Men bildematerialet etter rekonstruksjonen 12. august burde ha blitt prioritert høyere.

Lagmannsretten mener ikke fremdriften i etterforskningen har vært slik at løslatelse bør vurderes.