Direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet:

– Et sterkt forskningsbudsjett

− Med en nominell vekst på 1,9 milliard kroner til forskning er det et sterkt budsjett, mener administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

(fv) Arvid Hallén adm.dir. forskningsrådet, og prisvinneren Pål Surén. Foto: Ned Alley / NTB scanpix 

Nyheter

– Men vi må merke oss at en betydelig del av veksten for 2017 går med til å dekke inn kostnadene knyttet til nytt isgående forskningsfartøy og til å kompensere for pris- og lønnsveksten, sier han på Forskningsrådets hjemmeside.

Les også: NTNU-rektor forventer en grønnere profil (krever abonnement)

Forskningspolitisk rådgiver


Ca. 500 millioner mer til Forskningsrådet:

– Mer å hente for lokale virksomheter

– Vi er veldig fornøyd med en generell budsjettvekst over ca. 500 millioner kroner, sier Forskningsrådets regionansvarlige i Møre og Romsdal, Arthur Almestad.

− Dette er et godt forskningsbudsjett som viser at regjeringen satser på forskning for å løse store samfunnsutfordringer, men det burde vært gitt mer til forskning for omstilling i næringslivet.

Hallén sier budsjettet følger opp mange av Forskningsrådets prioriteringer og er et uttrykk for at Forskningsrådet har en viktig rolle som forskningspolitisk rådgiver.