Et bra budsjett for omstilling, mener NTNU-rektor Gunnar Bovim:

– Forventer en grønnere profil

Gunnar Bovim utfordret til en grønnere profil da statsråd Tord Lien presenterte statsbudsjettet på NTNU.

NTNU Ålesund Gunnar Bovim i rødt under historisk immatrikulering tidligere i år.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– NTNUs førsteinntrykk av statsbudsjettet, er at samlet sett er dette et godt budsjett for norsk forskning og høyere utdanning.