Regjeringa øker med halv milliard til integrering

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug øker tiltak for integrering av asylsøkere med en halv milliard på neste års budsjett.

Budsjett: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug øker integreringssatsingen med en halv milliard på neste års budsjett.  Foto: Staale Wattø

Det er en god del verdier folk som kommer hit må legge vekk

Sylvi Listhaug
Fakta
  • Videreføring av ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger 112 mill
  • Videreføring av ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger 148 mill.
  • Bedre utnyttelse av innvandreres videregående opplæring 60,8 mill.
  • Innføring av 50 timer norsk kultur og samfunnskunnskap i mottak. 23,3 mill.
  • Yrkesveiledning i mottak. 10 mill.
Nyheter

– Vi må sørge for at de som får opphold her i landet lærer hvilke verdier det norske samfunnet bygger på, er beskjeden fra Listhaug.

Økningen på neste års statsbudsjett kommer til tross for at tilstrømmingen av nye asylsøkere omtrent har stoppet helt opp. Hittil i år er det 2.500 personer som har søkt om asyl.

Stå på egne bein

– At vi nå øker satsingen på integrering henger sammen med den store tilstrømningen vi opplevde i fjor. Målet mitt med dette er at folk skal kunne stå på egne bein, få seg jobb og betale skatt, sier Listhaug.

For at det skal skje mener Listhaug at en del av flyktningene som har kommet hit må legge bort en del holdninger de hadde med seg da de kom.

Legge vekk holdninger

– Folk legger ikke igjen verdiene på grensa. Det er en god del verdier og holdninger folk som kommer hit rett og slett må legge vekk. Gjennom de introduksjonsprogrammene vi nå iverksetter vil vi gi opplæring i respekt for de verdiene de norske samfunnet er bygget på. Det gjelder blant annet likestilling og respekt for kvinner, påpeker Listhaug.

Lære norsk

Til grunn for alt dette ligger kravet om at alle må lære seg norsk.

– Vi må sikre at flere lærer seg norsk, kommer i arbeid, fullfører utdanning og blir en aktiv del av et lokalsamfunn. Det er det vi mener er vellykket integrering, sier Listhaug.

De to største postene i Listhaugs integreringspakke er videreføring av ekstratilskudd til kommunene for bosetting av flyktninger. I tillegg kommer et eget tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger som økes med 148 millioner kroner.Listhaug advarer mot å tro at den lave tilstrømmingen vi asylsøkere vi opplever nå trenger vare ved.

Viktig i valgkamp

– Sverige har hittil i år fått 20 000 asylsøkere. Når vi ser på situasjonen i Syria og flere andre land i Midtøsten, mener jeg det ikke er noen grunn til å lene seg tilbake, sier Listhaug. Som tror at asyl- og innvandringspolitikk blir viktig i neste års valgkamp.

– Men dette vil avhenge av de internasjonale forholdene, tror Listhaug.