Foreslår kun 12 politistasjoner og lensmannskontor i M&R:

Vil fjerne halvparten

I dag har Møre og Romsdal 26 politistasjoner eller lensmannskontorer. En ekspertgruppe foreslår å fortsette med kun 12.
Politireform
  • Møre og Romsdal ble samlet i ett politidistrikt ved årsskiftet.
  • Nå formes den lokale strukturen som kan gi endringer for politistasjoner, lensmannskontorer og driftsenheter.
  • Innen 15. desember skal forslaget sendes til Politidirektoratet.
  • 15. januar tar politidirektørens sin beslutning. Etter klagebehandling foreligger endelig forslag 1. april 2017.
Nyheter

En arbeidsgruppe i politiet foreslår omfattende endringer i lensmannskontorstrukturen i Møre og Romsdal. I tillegg til politistasjoner i de tre største byene, foreslår gruppa å opprettholde lensmannskontorene i Vanylven, Ulstein, Volda og Ørsta, Ørskog (på sikt flyttet til Digerneset), Sykkylven, Rauma, Sunndal, Aure og Surnadal.

Arbeidsgruppa har fredag overlevert sin anbefaling til politimester Ingar Bøen.

– Disse bør kuttes

Det betyr at gruppa ikke ønsker å fortsette med lensmannskontor i Herøy og Sande, Stranda og Norddal, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Sund (Sandøy, Aukra og Midsund), Fræna, Gjemnes og Eide, Averøy, Halsa, Nesset, Smøla og Tingvoll.

– Skal være mer ute på hjul

– Nye måter å arbeide på vil veie opp for de lokale ulempene ved å slå sammen noen av lensmannskontorene. En del av poenget med nærpolitireformen er at vi skal legge opp arbeidet på nye måter. Vi skal være mer ute på hjul, gjøre mer av etterforskningsarbeidet på stedet og korte ned saksbehandlingstiden. Samtidig skal vi profesjonalisere samarbeidet med kommunene gjennom politiråd og egne politikontakter for blant annet å målrette det forebyggende arbeidet lokalt, sier politiinspektør Kjell Arne Hestad i en pressemelding.

Han har ledet arbeidet med å vurdere kontorstrukturen ut fra et politifaglig perspektiv.

Blir høring

Forslaget skal diskuteres i en styringsgruppe, før Bøen legger fram sitt forslag til ny struktur. Deretter sendes saken ut på høring.

Men det er ikke bare kommuner og politiets ansatte som får si sin mening. Om det kommer innspill fra næringsliv eller privatpersoner, så vil disse også formelt bli behandlet, opplyste prosjektleder Marianne Frøland til Sunnmørsposten på mandag.

4. november er det planlagt en høringskonferanse, hvor forslaget skal utdypes og politiet skal delta på flere kommunale møter i ukene framover.

Vil bli mer synlig

Arbeidsgruppa uttaler at hovedmålet er å få et mer operativt, synlig og tilgjengelig politi. Politimester Ingar Bøen sier at gruppa har gjort et grundig arbeid, men han har foreløpig ikke hatt tid til å gå inn i vurderingene som er gjort.

– Jeg tar i neste uke med meg rapporten til to møter i en utvidet styringsgruppe der jeg møter ni ordførere fra hele fylket som vil gi meg kommuneperspektivet på strukturen, sier Bøen.

I denne gruppa møter han også flere fra den faste ledergruppa, de ansatte sine organisasjoner og vernetjenesten.

Bøens endelige innstilling vil bli sendt ut på høring 19. oktober. Høringsfristen går ut 1. desember og det er Politidirektoratet som avgjør strukturen innen utgangen av januar 2017.