Nå skal vi sortere mer

Nå skal vi begynne å sortere mer avfall. På høy tid, mener mange.

Sorterer: En stor dunk til glass og metall kan erstattes med en mindre som denne, sier Ingeborg Ukkelberg i Årim. Øystein Solevåg viser fram ei korg til matavfall som kan stå i kjøkkenbenken. 

Flere dunker: Med mer sortering blir det også flere dunker sier Øystein Solevåg som oppfordrer til samarbeid i nabolaget. Foto: Peder Otto Dybvik 

Nyheter

– Vi har nok ligget litt etter i løypa når det gjelder avfalls-sortering, sier Øystein Solevåg som er daglig leder i Årim. Men nå er det interkommunale miljøselskapet i full gang med å planlegge en ny avfallsordning for de 130.000 innbyggerne som de leverer tjenester til.

Halvparten

Det overordna målet er at halvparten av det vi kaster enten skal gjenvinnes eller gjenbrukes innen 2020. I vår region er vi langt unna dette målet, og det er også årsaken til at Årim nå vil at vi skal sortere mer.

– Matavfallet skal sorteres ut og kastes i en egen dunk. Det samme skal glass og metall, forklarer Solevåg.

Det betyr at husstandene nå får fire dunker.Mer sortering vil også bety mindre restavfall og sjeldnere tømming.

– Matavfallet skal tømmes annahver uke, sier Solevåg.

I dette ligger det også et lite element av tvang. For sorterer man ikke, fylles også dunken med restavfall fortere.

Fungerer fint

– Det blir mange dunker dette?

– 44 av 56 norske kommuner med over 20.000 innbyggere kildesorterer matavfall, og vi vet at dette er ordninger som fungerer godt. Med nødvendige tilpasninger vil nok dette gå fint i vår region også, sier Solevåg som anbefaler samarbeid i nabolaget.– Vi oppfordrer folk til å se om det ikke går an at flere deler på dunkene. Delte dunker betyr lavere gebyr for kundene våre og en mer effektiv innsamling for oss. Men vi skal finne gode løsninger også i tettbygde strøk der det er trangt om plassen.

Neste høst

Den nye avfalls-ordninga er fortsatt på planleggingsstadiet.

– Det kan hende at de første kundene får de nye dunkene til neste høst, men det vil nok ta et år før det er på plass hos alle, sier Øystein Solevåg.Han lover også at alle skal bli grundig informert før man setter i gang den nye ordningen.

– Blir det dyrt?

– Vi skal blant annet kjøpe inn 60.000 nye dunker, og for den enkelte abonnent er det snakk om en gebyrøkning på i underkant av 200 kroner, sier Solevåg.