Slik blir verdens største skipstunnel

Kystverket har offentliggjort illustrasjonsbildene av Stad skipstunnel.
Nyheter

Prosjektet, som er ventet å koste 2,3 milliarder kroner, blir for tiden finpusset i et forprosjekt. Et forslag til hvordan inngangsportalene til tunnelen vil kunne bygges er allerede ferdigstilt.

- Disse illustrasjonsbildene er så nære som det er mulig å komme slik det vil bli, sier prosjektleder i Kystverket, Terje Andreassen til NRK.

Forslaget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, som er engasjert i prosjektet som rådgiver, slik at man kan sikre seg at tunnelens portaler er forenelig med utformingen i landskapet.

Hele prosjektforslaget skal overleveres Samferdselsdepartementet i mai 2017. Om alt går etter planen kan blir altså Stad Skipstunnel verdens største, med sine 1,7 kilometer.

- Vi satser på å levere over nyttår. Da starter den politiske behandlinga og forhåpentligvis får vi et vedtak på tunnelen til påske. Tidligste byggestart er venta i 2019, sier Andreassen til NRK.

Øker framkommeligheten

Formålet med tunnelen, som vil gå gjennom Stadhalvøya, er at store og små båter alltid skal kunne komme fram, i det som til tider er det ekstreme Stadhavlandet. Det er også ventet at tunnelen vil bli en stor turistattraksjon.

- Vi vil legge til rette for at det skal være trygt for publikum å se tunnelen uten at de kommer helt inn i selve portalen. Den vil bli avstengt, det handler om sikkerhet, uttaler Andreassen til NRK.