Tre selskaper har lagt inn tilbud på utbedring av Moa- Blindheims- og Hatlaåstunnelen:

Tre tilbud på utbedring av tunneler i Ålesund

Skanska Norge AS, VVB Nordic Engineering Ltd. og HG International AS har alle lagt inn tilbud på utbedring av Moa- Blindheims- og Hatlaåstunnelen.

Blindheimstunnelen i Ålesund er en av tunnelene som skal utbedres.  Foto: Arkivfoto.

Nyheter

I løpet av perioden 2016-2019 skal Statens vegvesen gjøre omfattende tunnelutbedringer i blant annet Moa- Blindheims- og Hatlaåstunnelen. Nå har de fått inn tre tilbud på utbedringen fra selskapene Skanska Norge AS, VVB Nordic Engineering Ltd. og HG International AS. Det skriver Statens vegvesen på sin hjemmeside.

- Vi er fornøyd med å få inn 3 tilbud, skriver assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng på nettsiden. Tilbudene skal evalueres før det blir fattet en endelig beslutning og tildeling av kontrakt.

Skal utbedre 200 tunneler: Oversikt for Nordvestlandet

Elektriske anlegg skal utbedres

I Moatunnelen er det først og fremst det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret som skal oppdateres. I Blindheimstunnelen skal det meste av det elektriske anlegget skiftes ut. Inkludert føringsveger og tekniske bygg. Begge tunnelene skal stenges mellom klokka 20.00 og 06.00 så lenge arbeidet utføres. På dagtid vil tunellene være åpen for trafikk.

Stengt i anleggsperioden

I Hatlaåstunnelen skal elektrisk anlegg skiftes ut og ny vann- og frostsikring skal monteres. Det skal også monteres nytt lys. Tunnelen blir stengt i hele anleggsperioden.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside

Pristilbud

Dette er tilbudssummen de tre ulike selskapene tilbyr, ekskludert merverdiavgift:

  • Skanska Norge AS: 49787964 kroner.
  • VVB Nordic Engineering Ltd: 56735416 kroner.
  • HG International AS: 45522276 kroner.