Bussjåføren forklarte seg:

– Bilen gjorde en brå bevegelse mot venstre

Den tiltalte bussjåføren etter Valldal-ulykka hevder han ble skremt av at personbilen han kolliderte med gjorde en brå bevegelse.

Rettssaken etter Valldal-ulykka er satt opp for Sunnmøre tingrett hele denne uka.  Foto: STAALE WATTØ

Sammenklemt: Bussen i Valldal-ulykka var tydelig sammenklemt etter å ha veltet.  Foto: Odd-Sølve I. Grannes

Nyheter

ÅLESUND (smp.no): Mandag startet rettssaken mot bussjåføren som er tiltalt for å ha brutt vegtrafikkloven (§3) om å opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken etter Valldal-ulykka. I tillegg er han tiltalt for uaktsomt drap, straffelovens §281.

Det var 30. juli at den ukrainske turistbussen kjørte utfor veien på fylkesveg 63 i Valldal etter å ha kollidert med en personbil.

41 passasjerer, i tillegg til guide og to sjåfører, var om bord i bussen. Én passasjer omkom og 14 andre ble sendt til sjukehus. Sjåføren mistet kontrollen etter sammenstøtet.

Bussen veltet og landet på taket i grøfta.

LES OGSÅ: Bussjåfør erkjenner ikke straffskyld

Forklarte seg for retten

Den ukrainske mannen forklarte for Sunnmøre tingrett at han har mer enn 25 års erfaring som bussjåfør. Flere andre vitner, eksperter og sakkyndige skal forklare seg senere i dag og utover uka.

Mannen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen.

– Det var sol og fint vær. Vi kjørte med en komfortabel fart slik at passasjerene kunne ta bilder underveis. Jeg la merke til skiltet for 80 kilometer i timen, men jeg kjørte mye langsommere enn det, forklarte sjåføren.

Han la ikke merke til at veien ble smalere, men sa til retten at før ulykkesstedet så hadde veien vært bred nok.

– Vi hadde passert andre møtende biler tidligere.

– Var det noe skilt som markerte at veien ble smalere, spurte dommeren.

– Nei, ikke som jeg så. Men vi er veldig oppmerksomme på skilt for å unngå bøter. For oss sjåfører er skilt som en rød varsellampe som lyser.

Sjåføren forklarte videre at han fokuserte på personbilen som kom imot ham.

– Brå bevegelse

– På fem meters avstand til bussen gjorden bilen en brå bevegelse mot venstre. Det vil si mot bussen. Jeg ble litt redd og holdt et fastere tak rundt rattet. Jeg la meg så langt ut på siden som jeg klarte, men det var vanskelig fordi bilen kjørte mot midten. Jeg hadde bare 2-3 cm å gå på på høyresiden, sa sjåføren.

Han mener at hvis ikke personbilen hadde vinglet mot venstre, så ville det ikke skjedd noen ulykke, fordi det var nok plass til å passere hverandre.

Etter kollisjonen begynte bussen å vingle, først mot høyre.

– Jeg prøvde å ta kontroll over bussen med rattet, og å bremse. Så beveget bussen seg til skrenten, mot venstre. Jeg forsøkte å vri rattet mot høyre for å rette den opp. Av en eller annen grunn lyttet ikke bussen til mine ordre.

Bussjåføren forklarte at det føltes som å kjøre på glattisen. Derfor slapp han litt på bremsen, og vridde rattet mot høyre for å rette opp bussens plassering. Bussen reagerte ikke, og den ble dratt mot skrenten.

– Veltet ikke på grunn av fart

Sjåføren forklarte at bussen ikke veltet i grøfta på grunn av fart, men på grunn av egenvekten, da den lå mot autovernet.

Aktor spurte om bussens tilstand, og sjåføren svarte at den var teknisk i orden. Senest i mars byttet man blant annet ut bremseelementer.

På spørsmål om han kjørte aktsomt nedover mot Valldal, svarte mannen ja. Etter en rekonstruksjon innså han likevel at han kunne kjørt saktere.

– Men det var ikke noe fartsgrense eller skilt som viste at veien ble smalere, forklarte sjåføren.

LES OGSÅ: Vil ha sjåfør drapsdømt før hendelsesforløpet er klarlagt

Ikke ferdig med etterforskning

Forsvarer Erling Flisnes mener klienten må frifinnes for uaktsomt drap.

– Påtalemyndigheten har valgt å ta ut tiltale midt under etterforskningen. Retten har en utfordring fordi saken skal være fullt opplyst, sa Flisnes til retten, og pekte på at Havarikommisjonen ikke er ferdig med sine undersøkelser.

Undersøkelser i Tyskland har vist at sjåføren holdt 57 km/t da kollisjonen skjedde. Personbilen holdt en estimert hastighet på mellom 0-15 km/t. Det er 80-sone på stedet. Åstedsgransker hos Statens vegvesen, Frank Sandvik, har i sin rapport konkludert med at bussen ble umulig å styre for sjåføren da styresnekka ble ødelagt i sammenstøtet.

Flisnes mener tiltalen bygger på feil hastighet. Dette fordi det er en feilmargin når man gransker fartsskrivere. Flisnes mener fradraget bør være 6 km/t, slik at sjåføren kjørte 51 km/t i stedet for 57 km/t.

I en tidligere kjennelse har Flisnes påpekt at det ikke ville ha skjedd noen utforkjøring og enda mindre noen dødsulykke om bussen hadde latt seg styre etter sammenstøtet.

Uavhengig granskning

Statens havarikommisjon har på eget initiativ startet granskning på grunn av trafikksikkerhet. Rapporten er ikke klar, men en forundersøkelse påpeker at styresnekka ble ødelagt og det oppstod en oljelekkasje. Havarikommisjonen mener at bussen kan ha blitt umulig å styre.

Havarikommisjonen sin oppgave er ikke å avklare skyld og ansvar, men hendelsesforløpet for å forebygge transportulykker.