Fylkeskommunen:

Vil flytter midler over i grønne obligasjoner

Fylkeskommunen skal investerer mer av pengene de har på bok i såkalte grønne verdipapirer.

SVs Yvonne Wold fikk med seg et enstemmig fylkesting på flytte deler av fylkets fondsmidler til grønne investeringer.  Foto: Geir Strand

Nyheter

Etter forslag fra SVs Yvonne Wold gikk et samlet fylkesting inn for at administrasjonen fra nå skal investerer mer i det som kalles "grønne" obligasjoner. Det er en internasjonal trend at etterspørselen for å investere i det som defineres som miljøvennlige virksomheter øker. Nå skal også fylkeskommunen prøve seg.

– Vi ønsker at fylkeskommunens fondsmidler blir investert i grønne obligasjoner der de oppfyller samme krav til rating som vi har i dag, sier Wold.

Fylkeskommunene sitter med fondsmidler på flere hundre millioner kroner.

– Å investerer i grønne obligasjoner er god klimapolitikk og god næringspolitikk, mener Wold.

Litt overraskende fikk hun med seg hele fylkestinget.

– Vi skal tenke grønt og smart, så Venstre støtter dette, sier Gunn Berit Gjerde.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener det ikke innebærer store problemer for administrasjonen å flytte deler av fondsmidlene over i såkalte grønne obligasjoner.

–  Dette er fullt ut håndterbart, forsikret Guttelvik.

Les også: Full strid om Møre og Romsdals framtid