Ørskog vil til Ålesund

Ørskog innser at etablering av en landkommune ikke er realistisk. Nå vil de bli en del av nye Ålesund kommune.

Karen Simonnes Aanes er ordførar i Ørskog.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Mot en stemme fra Frp gikk formannskapet inn for at det innledes forhandlinger med Ålesund, Skodje og Sandøy om en ny storkommune.

- Det er ikke med den store begeistringen, men etter at vi har prøvd alt for å oppfylle folkeflertallets ønske om en landkommune, ser jeg ingen annen utvei, sier Høyres Knut Harstad til Bygdebladet.

Ordfører Karen Simones Aanes (Ap) har hatt samtaler med både Stordal og Norddal, men så lenge de to kommunene fortsatt ønsker å fortsette som i dag, ser ikke Ørskog andre utveier.

Nå har kommunen frist fram til nyttår med få på plass en avtale med Ålesund.

– Trengte avklaring fra Ørskog

I en epost til Sunnmørsposten presiserer ordfører Eva Hove i Stordal at en liten landkommune ikke var utelukket da ordførerne i Stordal, Norddal og Ørskog hadde samtaler om saken. Hun viser til at en stor landkommune - som Ørskog hadde skissert i sitt kommunestyrevedtak - ikke var mulig å få til.

Derfor ble man enige om at Ørskog måtte avklare om en liten landkommune overhodet var interessant, og at en slik avklaring kunne gi kunne for nye samtale mellom de tre kommunene.

– Når Ørskog formannskap nå anbefaler å gå til Ålesund, regner jeg med at det er et uttrykk for hva Ørskog helst vil, og ikke på grunn av Stordal. Det respekterer jeg selvsagt fullt ut, kommenterer Hove.