Streiken i Helse Møre og Romsdal:

225 pasienter fikk timene sine utsatt på grunn av streiken

Helse Møre og Romsdal har gått gjennom konsekvensene av arbeidskonflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeninger Spekter.

I Helse Møre og Romsdal rammet streiken Ålesund sjukehus i uke 40 og to dager i uke 41.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

– I vårt foretak var det innen fagområdene hud, nevrologi og revmatologi streiken hadde størst konsekvenser som ga utsettelser av polikliniske timer og fristbrudd, opplyser Karl-Arne Remvik i et brev til fylkeslegen.

Han er konst. ass. klinikksjef for medisin og rehabilitering. På to uker fikk 225 pasienter timen sin utsatt. Videre var det fem fristbrudd innenfor fagområdene.

– For fagområdet hud vil etterslepet som streiken har skapt kunne være tatt inn i løpet av en måned, opplyser Remvik.

For nevrologi kan man være ajour innen to måneder.

Remvik mener man vil ha mest utfordringer med etterslepet innen revmatologi. Der hadde Helse Møre og Romsdal allerede ved starten av streiken problemer med å holde timene som var satt opp.

– I løpet av tre måneder vil vi være tilbake til den status som var før streiken startet.

Helse Møre og Romsdal vurderer kveldspoliklinikk for å hente seg inn igjen.