Fisketyveri-saken:

Alle de tre dømte anker

De ble dømt til lange fengselsstraffer for heleri av fisk. Nå anker alle tre til lagmannsretten.

ANKER Advokat Anders Svinø, som forsvarte hovedmannen i den store fisketyveri-saka i Sunnmøre tingrett, bekrefter at hans klient anker hele dommen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

De tre sunnmøringene sto i september tiltalt i Sunnmøre tingrett for omfattende kjøp og salg av stjålet fisk samt momssvindel.

Strengest straff


Dom i fiskesvindel-saken:

Strenge dommer for fiskesvindel

De tre tiltalte i fiskesvindelsaken i Ålesund er dømt til fengsel i fem og et halvt år, tre år og ett og et halvt år.

Hovedmannen var tiltalt for heleri og tjuveri av 386 tonn fisk. Hans fengselsdom på fem og et halvt år var i tråd med aktors påstand. Mannen var tiltalt for å ha mottatt 386 tonn fisk til en verdi av 11,6 mill. Ifølge tiltalen solgte han fisken videre til Aalesund Seafood AS, til tross for at han var klar over at fisken var utbytte av straffbare handlinger. Fisken skulle i følge tiltalten stamme fra bedrifta Scanprod AS. Mannen ble også dømt til inndragning av 4,8 millioner kroner.

- Min klient anker hele dommen. Nå avventer vi ankebehandlingen, og om den blir tatt til følge, tar det nok noen måneder før saken kommer opp i lagmannsretten, sier mannens advokat Anders Svinø.

Anker også


Hamret løs på politietterforskninga og vil ha klientene frikjent

Forsvarerne til de tre tiltalte mener at alt for mye opplysninger i etterforskninga kommer fra den fornærma bedrifta Scanprod.

Advokat Bertil Hast Rønnestad forsvarer den dømte daglige lederen i Aalesund Seafood. Han ble dømt til fengsel i tre år, 1,5 år mindre enn aktors påstand. Mannen ble frifunnet for inndragningskravet.

- Min klient anker hele dommen, sier Rønnestad.


Aktor med påstander i fisketjuverisaka:

Vil ha over fem års fengsel for hovedtiltalt

Aktor Hilde Haugen la ned påstand om fem og et halvt års fengsel for hovedtiltalte, i fisketjuverisaka i Sunnmøre tingrett onsdag.

Også den tredje tiltalte anker. Han var ansatt hos Scanprod, og sto tiltalt for å ha medvirket til tyveri av fisken. Her la aktor ned påstand om fengsel i tre år, men retten mente det ikke forelå fellende bevis for tjuveri, men dømte mannen etter den subsidiære påstanden om heleri. Straffen ble satt til fengsel i et og et halvt år, det vil si det halve av det aktor bad om.

- Min klient mener han er uskyldig og anker hele dommen, sier advokat Axel Lange.