– Gutane er redde

I Herøy er 38 av 40 mindreårige einslege asylsøkjarar frå Afghanistan. Den strenge praksisen til UDI får lærarane deira i Herøy til å reagere.

Skule: Anita Reite Onen underviser einslege mindreårige asylsøkjarar i Herøy 

Er det verkeleg fornuftig å drive så hard politikk mot barn?

Anita Reite Onen
Nyheter

Alle dei unge afghanarane er gutar, og alle får skuleundervisning i regi av kommunen.