Rådmannen i Ålesund:

Ber ÅRIM ta det med ro

ÅRIM har store ambisjoner, men rådmannen i Ålesund anbefaler at de trør litt på bremsa.

renovasjon: ÅRIM samler i dag inn husholdningsavfall fra 103.000 innbyggere. Selskapet ønsker nå å samle inn matavfall, glass og metall. Foto: Malene Indrebø-Langlo 

Nyheter

I dag møtes representantskapet i det interkommunale miljøselskapet der blant annet strategien de neste ti årene står på sakskartet. Eierne skal også drøfte om det skal åpnes for å betale utbytte fra selskapet.