Invitasjonen fra Stortinget kom ikke fram

Aasen: – Det fikk jeg aldri høre om

Invitasjonen fra Stortinget kom aldri fram, det gjorde heller ikke Jon Aasen.

Mistet: Fylkesordfører Jon Aasen fikk aldri invitasjonen fra Stortinget om å delta på høring med Transportkomiteen. 

Jeg må bare innrømme at invitasjonen om å delta i denne høringen har jeg ikke registrert

Jon Aasen
Nyheter

Fylkesordfører Jon Aasen var invitert til Stortinget for å fortelle om samferdselsbehovene fylket har.