Sykkelveg langs fylkesveg 650 på Giskemo

Ørskog vil ikkje betale

Seks bønder i Ørskog er tilkjent rekord-erstatning. I eit nytt brev til Statens vegvesen skriv Ørskog kommune at kommunen ikkje vil bere kostnader ved grunnervervet.

Vegvesenet skal forlenge eksisterande gang- og sykkelveg på god jordbruksjord langs fylkesveg 650 mellom Giskemo og Amdam.   Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Nyheter

I Ørskog er seks gardbrukarar tilkjent rekord-erstatning. I ekspropriasjonsskjønnet vedtok Sunnmøre tingrett ein kvadratmeterpris på heile 120 kroner. Dette vil ikkje Statens vegvesen godta.