Får 1,38 mill. kroner til forskning på lakseoppdrett:

Den mest lønnsomme modellen

De skal finne ut hva som er den mest lønnsomme modellen for lakseoppdrett på land. Fullsyklus produksjon på land, eller landbasert fram til smolten er 400-800 gram.

NTNU Forskningsassistent Amalie Tusvik og professor Trond Bjørndal. 

Nyheter

Dette skal igjen sammenlignes med den eksisterende sjøbaserte modellen.