Høyesterettsdom kan få store konsekvenser:

Flere tusen barn kan miste avlastningstilbud

– Det finnes ingen løsning i dagens lovverk for disse barna. Her må regjering og storting på banen.

Må løses nasjonalt: Lokallagsleder Janne Muri og forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede mener saken må løses nasjonalt. 

Nyheter

Det sier Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Forbundslederen har flydd til Ålesund for å snakke med lokallagsledere, politikere og ansatte i kommunen om konsekvensene av den såkalte støttekontakt-dommen, der en person som var støttekontakt og avlaster krevde fast ansettelse. Ålesund kommune mente personen var oppdragstaker, men tapte i Høyesterett: Dommen slår fast at personen var å regne som ansatt.

Dommen kan få store konsekvenser for norske kommuner: I dag jobber de fleste av landets 25.000 avlastere og støttekontakter nemlig på såkalte oppdragskontrakter. Må de over på ansettelseskontrakter, betyr det store utgifter for kommunene.

LES MER: Elise (16) blomstrer etter en helg hos avlaster Lise. Nå står Elise og tusenvis av andre barn i fare for å miste tilbudet. (betalingssak)

Gjelder hele landet

Ifølge et rundskriv fra KS betyr dommen at avlastere må ansettes. For støttekontakter må hvert tilfelle vurderes konkret. Når avlastere må ansettes, setter dette krav til blant annet arbeidstid og hviletid.

Nå har Ålesund kommune sendt ut et brev om at helgeavlastningen slik den foregår i dag, i stor grad vil måtte opphøre.

– Dette gjelder ikke bare i Ålesund. Totalt er det 5.888 barn under 18 år som får avlasting i Norge i dag, sier Gitlesen.

– Samtidig er det rundt 1400 barn på institusjoner i dag. Så det går ikke an å overføre alle disse barna til institusjoner. Det er det ikke plass til, og det er heller ikke ønskelig, sier Gitlesen.

Han mener dessuten at dette vil være i strid med barnekonvensjonen.

BAKGRUNN:

Ålesund kommune tapte prinsippsak mot støttekontakt

Høyesterettsdom kan bli svært kostbar for kommunene

– Driver trolig ulovlig i dag

Flere kommuner er i gang med å se nærmere på konsekvensene av dommen, med en tidsramme på å bli ferdig før jul.

– Problemet er at endringene må skje så fort. For kommunene driver ulovlig i dag. Samtidig finnes det ingen måte å løse dette på for kommunene. Her må helseminister Bent Høie på banen, mener Gitlesen.

Han får støtte fra politiker Svein Rune Johanessen (Ap) i helse- og velferdskomiteen i Ålesund kommune.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre, sier politikeren rett ut.

– Dommen har gitt store konsekvenser som ikke lar seg løse i Ålesund. Stortinget må inn, sier han.

Elise (16) og tusenvis av andre norske barn kan miste tilbudet om avlastning i helgene

Elise (16) blomstrer etter en helg hos avlaster Lise. Nå står Elise og tusenvis av andre barn i fare for å miste tilbudet.