Ingen enighet om Forsvarets langtidsplan innen fristen

Forsvarskomiteen på Stortinget blir ikke enig om innstillingen til langtidsplan for Forsvaret innen fristen fredag. Det er pause i forhandlingene til etter KrFs landsstyremøte lørdag ettermiddag.

  Foto: Julie Hjermstad / HV-11

Nyheter

De parlamentariske lederne i de seks partiene i forhandlingene satt sammen i halvannen time fredag. Situasjonen ble etter møtet beskrevet som vanskelig og svært uavklart.

Etter det NTB forstår, vil det ikke skje noe mer i forsvarsforhandlingene før tidligst søndag.

Utenriks- og forsvarskomiteen hadde frist til fredag med å levere sin innstilling, men i praksis er det mulig å skyve på fristen.

Nestleder i forsvarskomiteen Øyvind Hallaråker (H) sier til NRK at komiteen ikke kommer til å levere innstillingen før over helgen.

– Uenige om rammen


Setnesmoens skjebne i en tynn tråd

Dragkampen om langtidsplanen for forsvaret fortsetter utover kvelden og natten. Ingen vil kommenterer om det kommer store endringer for Heimevernet.

Striden i forsvarsforhandlingene går langs flere spor. Det ligger an til enighet mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, men de tre store får ikke med seg sentrumspartiene.

Utfordringen for regjeringspartiene er at en eventuell avtale med Ap som innebærer økt pengebruk i 2017 på 400 millioner kroner, i neste omgang må finne sin inndekning i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Sentrum sammen

Senterpartiet, Venstre og KrF krever alle mer penger til Hæren og Heimevernet enn det regjeringspartiene og Ap har lagt opp til. De tre sentrumspartiene har gjort det klart at de står samlet i forhandlingene – noe som ble understreket igjen fredag.

Målet med forhandlingene er et bredt forsvarsforlik mellom de seks partiene som fortsatt forhandler etter at SV trakk seg ut.

– Bevarer Kystjegerkommandoen

Det som lenge har vært klart, er at regjeringspartiene og Ap er enige om investeringer til kampfly, nye ubåter og maritime overvåkingsfly.

Torsdag skal de tre partiene også ha blitt enige om å bevare Kystjegerkommandoen.

Om Kystjegerkommandoen fortsatt skal ha base i Harstad, er usikkert, skrev Fremover torsdag. Det er også et spørsmål om avdelingen skal forbli like stor som i dag.

Beslutningen om å flytte helikopterbasen fra Bardufoss til Rygge skal ifølge NRK skyves på til landplanen foreligger.

Ifølge Fremover skal det ikke være aktuelt med en delt løsning mellom Andøya flystasjon og Evenes. Også Bladet Vesterålen skriver at Andøya blir lagt ned, fordi kostnadene med en delt løsning blir for store. Men dette skal fortsatt være gjenstand for forhandlinger.