Fiskefartøy leverer i Gangstøvika:

Har samlet inn 22 tonn med søppel fra havet

– Dette vil vi ha. Norsk fiskeriretur (Nofir) tar imot rene trålliner av plast. Her er en del ting som kan gå rett til gjenvinning, konstaterer Benedikte Farstad Nashoug fornøyd.

Plast fra havet – Dette er fint. Her gjøres en kjempejobb. Det er bedre de kaster det her enn på havet, sier Benedikte Farstad Nashoug, fra Salt i Lofoten. Sammen med Jan- Egil Strømmen fra Longvagruppen sjekker hun fangsten i konteineren med tanke på gjenvinning.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Hun peker på en gedigen haug med trålrester. Dette er bruk som havgående fartøy stort sett har fått i sitt bruk.