Brattvåg sitt hemmelege finansieringsprosjekt

Laga film om vegprosjekt i Brattvåg

I all hemmelegheit gjekk tre karar saman om ein plan som fekk statlege myndigheiter til å gå inn for lokal vegbygging. Ein av dei var Rolf Haugerud (91).

Mobbing: Bonde og elektrikar Per Jarle Bjørlykke fortel om oppveksten sin i Brattvåg. 

Nyheter

Den som fortel denne historia frå 60-talet er sambygdingen Arild Remmereit, som denne gongen har laga kortfilm.