Bobil sørget for stengte tunneler

Både Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen ble stengt på grunn av motorstopp. Det førte til lange køer.

Ellingsøytunnelen er stengt.  Foto: Tipser

Nyheter

Ellingsøytunnelen ble stengt i en kort periode søndag ettermiddag i 17.30-tida på grunn av bilberging. Statens vegvesen meldte kort tid senere at tunnelen ble åpnet igjen.

Vegtrafikksentralen opplyser klokka 18.20 at bilberging er på plass, og at tunnelene blir stengt på nytt en liten stund til arbeidet er utført.

Tipsere melder klokka 18.28 at tunnelene fortsatt er stengt, og det er lang kø på stedet.

Oppdatert: Tunnelene skal nå være åpnet igjen.

Stenges hver fjerde dag

Sunnmørsposten har hentet ut en oversikt over ikke-planlagte stengninger av Ålesundstunnelene hittil i 2016. Den viser at Ellingsøy- og Valderøytunnelen har vært stengt i nesten 29 timer fordelt på 69 hendelser fra januar til september.

Karl Inge Vestre Hauge i Statens vegvesen opplyser at det i utgangspunktet er stengninger over 15 minutter som vil stå i loggen deres.

– Det reelle tallet over antall kortvarige stengninger kan derfor være litt høyere, opplyser han, og legger til at tallene bør sees i sammenheng med politiet sin logg for å få et så reelt bilde som mulig.

Skal utbedre tunneler


Fakta
  • Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal utbedres høst 2017 - høst 2018.
  • Godøytunnelen: Høst 2017 - vår 2019.
  • Moa-, Blindheim- og Hatlaåstunnelen: Høst 2016 - høst 2017.
  • Rotsethorntunnelen: Vår 2017 - vår 2018. På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift.
  • KILDE: STATENS VEGVESEN
Trafikken i tunnelene har doblet seg siden bomstasjonene ble tatt ned, og på grunn av EUs tunnelsikkerhetsforskrift må sju tunneler på Sunnmøre oppgraderes.

– Det skal skje en hel del i Ellingsøy- og Valderøytunnelen, ikke minst fordi vi har altfor mange motorstopp. Vi vil gjøre tiltak som skal avvikle trafikken bedre når en bil får motorstopp, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Ålesundstunnelene vil få kameraovervåking, bedre belysning, sammenhengende ledelist og flere vifter på grunn av økte brannkrav som følge av trafikkvekst. I tillegg blir det nytt nødstrømsanlegg og nye tekniske bygg.

Det blir strekningsmåling og Vegvesenet vil også vurdere å senke fartsgrensen til 70 km/t.

Med kameraovervåkingen håper de å få bedre oversikt, som kan få ned stengetid og stengingsintervall.

– Det blir blinkende skilt med nedsatt fartsgrense. Da blir det enklere å varsle at noe har skjedd foran i tunnelene. Og så blir det enklere for politi og brannvesen å dirigere. Så er det en viktig henstilling til de som kjører å ha nok drivstoff på tanken. Mange av årsakene til stengningene er jo rett og slett dette, og det er jo ganske unødvendig, fortsetter Birkeland.

Les mer her: Stenges i snitt hver fjerde dag (krever abonnement)


Ny ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde (Møreaksen):

Kan bli over 50 kilometer med tunnel mellom Ålesund og Molde

Statens vegvesen jobber med planene for ny E39 mellom Ålesund og Molde.