Havila: – Alternativet er konkurs

Om ikke ledelsen i Havila Shipping får grønt lys for sin kriseplan, er utfallet trolig konkurs, svarer rederiet til kreditorene som vil overta selskapet.
Havila Shipping
  • Offshorerederi grunnlagt i Herøy i 2003 av Per Sævik.
  • Rederiet har om lag 5,5 milliardar i gjeld, og vil bli kvitt om lag en tre del - 1,6 milliarder - om kriseplanen får gjennomslag.
  • Havila har 26 skip i flåten, men vil som et ledd i kriseplanen forsøke å selge unna sju fartøy.
  • Før oljenedturen hadde rederiet rundt 800 ansatte, men er november 2016 nede i om lag 600 ansatte.
Nyheter

Herøy-rederiet Havila Shipping står på sitt og skriver i en børsmelding tidlig mandag at alternativet til den framlagte kriseplanen - er konkurs.

– Vi oppfatter at selskapet er i en ekstrem krevende situasjon, sier Havila-sjef Njål Sævik til smp.no om kampen de står i for å sikre at Sævik-familien beholder kontrollen over selskapet.

Da kriseplanen ble lagt fram, ble det opplyst at rederiet hadde en «plan-B», uten at Njål Sævik da ville kommentere nærmere hva det innebar. Nå sier han altså at back-up-planen mest sannsynlig er skifteretten.

Her er Havilas kriseplan

Tilbyr friske penger

Før helga ble rederiet utfordret av en gruppe obligasjonseiere som ikke var fornøyd med hvordan de kom ut av den foreslåtte kriseplanen. De vil ha omgjort den usikra gjelda til aksjer, i stedenfor løsningen Havila-ledelsen har foreslått - 15 prosent i kontanter, og tegningsretter til nye aksjer.

Havila-ledelsen sitt forslag innebærer at Sævik-familien beholder 51 prosent, mens långivere mener seg dårlig behandlet og vil selv overta aksjemajoriteten i rederiet.

Kreditorer vil ta kontroll i Havila

Investor: – Vi er behandlet verre enn verst

Forslaget fra kreditorene ble umiddelbart avslått, med henvisning til at det ikke lå friske penger på bordet.

I en annen børsmelding mandag blir det nå opplyst at obligasjonseierne kan stille med 22 millioner friske kroner til egenkapital, men ledelsen i rederiet mener dette likevel er et forslag som ikke kan matche deres kriseplan.

I meldingen offentliggjør også Havila brevet fra obligasjonseierne, hvor de argumenterer for sitt syn.

Skjebnedato

I kriseplanen fra rederiet er det foreslått at Sævik-familien går inn med 164 millioner i kontanter og lån, men nåværende aksjonærer blir kraftig utvanna.

Njål Sævik påpeker at deres forslag har støtte fra 90 prosent av kreditorene. Rederiet har kalt inn til møte 23. november hvor det skal stemmes over planen.

– Finner vi ikke en løsning der, så er alternativet opphør, sier han.

Havila-sjefen: – Vi har ein jobb å gjere (krever abonnement)

Analytiker tror Sævik får drive videre (krever abonnement)

Per i dag ser det ut til at kampen om rederiet vil avgjøres av utfallet av denne avstemmingen. Havila trenger to tredelers flertall for å gå videre med sin løsning.

Obligasjonseierne har kalt inn til møte dagen etterpå for å ta stilling til den alternative løsningen. Havila-ledelsen mener denne uansett ikke vil få støtte fra de andre kreditorene.

Langvarige forhandlinger

Rederisjefen påpeker også at kreditorene i obligasjonslånet på 500 millioner har deltatt i forhandlingene om en langsiktig finansieringsløsning siden i våres, men at de fram til forrige uke har unnlatt å tilby seg å gå inn med egenkapital.

Rederiet har en gjeld på rundt 5,5 milliarder, og vil lette denne med om lag en tredel med forslaget fra ledelsen. I tillegg får de skyve på gjeldsforpliktelser til slutten av 2020.

Den forrige kriseplanen Havila la fram i vinter, ble nedstemt av obligasjonseiere og rederiet har siden da drevet på nåde fra kreditorene.