Stor aukning

Ny turist-rekord i fjordane

Det har kome turistar til sunnmørsfjordane i 150 år. Men 2016 slår alle gamle rekordar.

Camping Talet på bubilar auka markant i sommar i kommunane Stranda og Norddal.   Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Nyheter

For perioden januar-september melder Destinasjon Geirangerfjord om nesten 260.000 overnattingar i Stranda og Norddal. Det er 45.000 fleire enn same periode i fjor.

Camping


62 grader Nord:

– Tidenes beste turistsommer

Alle de tre hotellene til 62 grader Nord hadde et belegg på over 90 prosent i sommer.

Og mest heile veksten er å finne innan campingnæringa. Særleg har auken i talet på bubilar vore markant. Men overnattingar i hytter og telt/campingvogn har stor auke.

Totalt sett har tal overnattingar på camping og hytter auka med heile 42,2 prosent.

Utlandet

Av dei 110.830 overnattingane på hotella var 68.862 frå utlandet og dei øvrige 41.968 frå Norge. På hotella var auken i utanlandske overnattingar litt større enn nedgangen frå norske overnattingar, slik at hotella berre kan vise til ein svak auke på 0,6 prosent samanlikna med same periode i fjor (jan-sep..)


Svever for Stranda

Strandafjellet opplever en ny epoke. Mye takket være en kokkekyndige svenske, en driftig markedssjef og satsing fra lokale investorer.