Vil ha dagkirurgi i Kristiansund

Administrerende direktør Espen Remme anbefaler å ha dagkirurgi i Kristiansund i eksisterende bygg.

Direktør Espen Remme vil ha dagkirurgi i Kristiansund.  Foto: ARKIV

Nyheter

Tirsdag klokka 14 la Remme fram sitt forslag til vedtak rundt valg av konsept for Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, som etter planen har byggestart i 2018 og skal stå ferdig i 2021.

Remme anbefaler utbygging av felles akuttsjukehus på Hjelset og ombygging av eksisterende sjukehus i Kristiansund. Dagkirurgi i Kristiansund inngår i dette alternativet.

Han vil også ha poliklinikk og dagbehandling i nordmørsbyen. Tidligere har det vært debatt om det er behov for å ha dagkirurgi både i Molde og i Kristiansund nord for Romsdalsfjorden. Dagkirurgi begge plasser gir en merkostnad på to millioner. Det har også vært diskusjon om man burde bygge et helt nytt senter i Kristiansund.

Det er en tredjedel av dagkirurgien som skal være i Kristiansund, mens resten skal være på Hjelset. Styret i Helse Møre og Romsdal skal avgjøre saken 25. november, mens styret i Helse Midt-Norge får saken 8. desember.

Konseptrapporten har vært ute på høring, og det har vært en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Håpet er at nytt sjukehus på Hjelset og og nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal ende opp med en kostnad på 4,1 milliarder kroner.

Kostnadsrammen er 4,3 milliarder.