Tjener bra med penger:

Havyard har snudd minus til pluss

Skipsbyggingskonsernet Havyard Group har så langt i år et driftsresultat på 86,9 millioner kroner.

Eier Per Sævik og Havila Holding er største eier i Havyard.  Foto: Bjørn Halvorsen

Nyheter

Det viser regnskapene for tredje kvartal. Etter røde tall på bunnlinjen, og reorganisering av virksomheten i fjor, tjener nå skipsbyggingskonsernet bra med penger. Driftsinntektene for konsernet i tredje kvartal 2016 var på 463 millioner kroner noe som ga et et driftsresultat (EBIT) på 38,8 millioner kroner.

Driftsinntekter


Lørdag feirer de milliardoppdraget

Lørdag blir det dobbeltdåp av to isbrytende ankerhåndterere til det russiske rederiet Femco ved Havyard Ship Technology. Havyard tror det blir flere leveranser til Russland.

Driftsinntektene hitttil i år er på 1,47 milliarder kroner. Det er 61 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor. Hittil i år har selskapet et driftsresultat på 86,9 millioner kroner. Til sammenlikning hadde konsernet i samme periode i fjor et minusresultat på 7,1 millioner kroner.

 I tredje kvartal har de hatt tre fartøy under utrustning.

- Konsernet var i 2015 igjennom en restrukturering hvor vi nå ser de positive effektene, skriver de i tredjekvartalsrapporten.

Havila


Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og konstruksjon av avanserte fartøy til oljeindustri, fornybar energi produksjon, fiskeri og fiskeoppdrett.

Per Sævik selskapet Havila Holding er største eier i Havyard med en eierandel på 57 prosent av aksjene i selskapet.