Ny arealplan for Ålesund:

Planer om deponi får masseslakt

Et stort massedeponi kan bli etablert i vesle Alvika. Det faller ikke i god jord. Torsdag skal saka opp i bystyret.

NEI, TAKK Om­rå­det i bak­grun­nen kan bli mas­se­de­po­ni. For­an fra venst­re står: Thomas Hol­ke­stad, Storm Tuva Hol­ke­stad (5), Svein Sunde, Han­ne Hol­ke­stad, Gunn­hild Fjør­toft, Em­rik Fjør­toft Hol­ke­stad (3) og Tu­rid Sunde. Sist­nevn­te har føl­gen­de bønn til by­sty­rets po­li­ti­ke­re. – Vær så snill, la oss få be­hol­de det som er igjen av ro, fred og idyll i Al­vi­ka, sier hun.  Foto: Staale Wattø

Vi føler at Bingsa kryper sakte, men sikkert innover mot og rundt oss som bor her. Vi blir boende midt i et industriområde

Turid Sunde
Nyheter

Ålesunds politikere skal denne uka ta stilling til kommunens arealplan. Ett av forslagene er at det etableres nye massedeponi i Stokkereitmyrane på Ellingsøya og Alvika, like øst for Bingsa. Motstanden er stor, rundt 500 innbyggere har protestert.