Alkoholsalg i butikk:

Vil ha kortere salgstid

Rådmannen i Ålesund kommune vil ikke bare ha tidligere skjenkeslutt ved utesteder i byen. Hvis flertallet i bystyret følger hennes innstilling, blir det kortere salgstid i butikker også.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

Nyheter

Torsdag skal Ålesund bystyre behandle Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020.

Etter en omfattende høringsrunde har rådmann Astrid J. Eidsvik nå lagt fram en ruspolitisk handlingsplan for bystyret.

Ett av tiltakene rådmannen foreslår er å stoppe alkoholsalg i dagligvarebuttiker to timer tidlegere enn i dag.

- I likhet med arbeidsgruppen for planen, er også rådmannen enig i at reduksjon også i salgstid for alkohol i butikk vil være et riktig skritt på veien for å få en reduksjon i det totale alkoholkonsumet i kommunen, på bakgrunn av at det er butikkene som står for økning i den totale omsetningen av alkohol i kommunen, skriver Astrid J. Eidsvik.

Rådmannen vil derfor støtte forslaget fra arbeidsgruppen etter høringsrunden, om å redusere salgstiden for alkoholholdig drikk i gruppe 1 i butikk til kl. 18.00 på ukedager, og til kl. 16.00 på dager før søn- og helligdag, skriver hun i innstillingen.

- Galskap

Bystyrerepresentant Monica Molvær (H) mener forslaget er "galskap".

- Det virker som at man ikke stoler på at folk kan ta egne valg og disponere sin egen tid innenfor de stramme rammene Norge allerede har satt for salg av alkohol. Det er et meningsløst forbud, som vil ha minimal effekt og bare skape irritasjon for folk flest, mener Molvær.

Det er allerede kjent at rådmannen vil innføre skjenkestopp ved utesteder klokka 02 i Ålesund.

Nå kan det bli skjenkeslutt klokka 02

- Rådmannen støtter seg til forskning på området, og finner at tiltaket bør gjennomføres, både for å påvirke det totale konsumet av alkohol i kommunen, og for å medvirke til å redusere antall voldstilfeller i bysentrum.

Rådmannen henviser videre til at en rekke andre større byer, og omliggende kommuner, har en skjenketid i tråd med forslaget.