Elever helt ned i småskolen blir utfordra til å springe ut på fylkesvegen:

Skolebarn med livsfarlig leik på Emblem

I høstmørket springer ungene over den trafikkerte fylkesvegen. Det er om å gjøre å vente til bilen er så nært som mulig.

Bekymra: Knut Magne Vegsund Fylling (t.h.) tok kontakt både med skolen, politiet og Trygg Trafikk da han fikk høre om den livsfarlige leiken på fylkesveg 60 ved bedehuset på Emblem. Til venstre Øyvind Hildre, rektor ved Emblem skole.  Foto: Nils Harald Ånstad

Denne aktiviteten må stoppes før det skjer ei ulykke

Knut Magne Vegsund Fylling
Nyheter

En helt ny «leik» har skapt bekymring på Emblem. I stedet for å bruke undergangen ved bedehuset, utfordrer elever helt ned i småskolen hverandre til å springe over vegen – helst like før en bil passerer.