Storkontroll fra klokka 10 til 22 på Ørskogfjellet torsdag

Ingen slapp unna her

4.200 kjøretøy ble kontrollert på Ørskogfjellet. En mann i slutten av 20-åra er mistenkt for bilkjøring i narkotikarus.

Storkontroll: Alle kjøretøy som passerte på E39/136 på Ørskogfjellet torsdag ble stoppet for kontroll. Blant anna ble alle førere promilletestet.  Foto: Staale Wattø

Blant anna ser vi på hvordan de tunge kjøretøyene er utrusta for vintervegene

STEVEN BLINDHEIM
Nyheter

– Det er bra at det holdes slike kontroller iblant. Da blir de som ikke bør være på vegen sortert ut.