Stenger kranene klokka 02.00

- Dette er et dårlig signal til studentene. Vi skjønner ikke hensikten med kortere skjenketider.

Karl Erik Schjeldrup og en rekke studenter hadde møtt opp i bystyresalen for å følge debatten i bystyret. Foto: Nils Harald Ånstad. 

Debatt om skjenking i bystyret.  Foto: Nils-Harald Ånstad

Nyheter

Karl Erik Schjeldrup er velferdsansvarlig for studentene på NTNU i Ålesund, og han fulgte alkoholdebatten i bystyret sammen med ei stor gruppe studenter som ikke var særlig fornøyde med at bystyret torsdag kveld vedtok at skjenketida skal reduseres med en time. Studentene mener at det blir større voldsrisiko når alle skal hjem fra byen samtidig klokka to.

OBS: Det kan gå flere måneder før de nye skjenketidene trer i kraft. Det må nemlig lages nye forskrifter først.

Hva mener du? Si din meining i vårt live-studio

Stramme inn

- Denne saken viser at Ålesund kommune er mer opptatt av å stramme inn enn å legge til rette for at byen skal bli attraktiv for studenter, mener Schjeldrup.

Det ble imidlertid ingen innstramming i salgstidene for alkohol i butikkene. Aps Svein-Rune Johannessen sa det var positivt at Ålesund bartenderforening har engasjert seg i denne saken, men at forslaget om redusert salgstid har lite for seg når folk i Ålesund i løpet av få minutters reisetid kan kjøpe alkohol i nabokommunene. Det var bystyret enige i.

- Det stiller seg helt annerledes med forslaget om å avslutte skjenking klokka 02 ved serveringsstedene, sa Johannessen. Her foreligger det en klar anbefaling fra Ålesund politistasjon. Likeså finnes det mye forskning både nasjonalt og internasjonalt og erfaring fra andre byer å bygge på.   

Johannessen trakk også fram at studentbyen Trondheim har skjenking til klokka to.

Her stemmer bystyret over rusplanen for Ålesund 2016-2020 - etter en heftig debat som stort sett dreide seg om skjenketider.  Foto: Nils-Harald Ånstad

Ikke det viktigste

KrFs Simon Molvær Grimstad hadde heller ingen forståelse for at skjenketider skal være så avgjørende for Ålesund som studentby. Han mente det var helt andre kriterier som avgjør hvor ungdom vil studere. Ikke hvor lenge de kan feste på byen i helgene.

Hør på bransjen

Monica Molvær snakket utelivsbransjens sak.

- Vi må lytte til det bransjen selv sier, mente Molvær, som også minnet om at den siste timen ikke er den mest innbringende for utestedene i Ålesund. Ifølge Molvær er bransjen genuint opptatt av å skapte trygge og trivelige forhold på byen.      

Hun tok også opp det hun mener blir effekten av kortere skjenketid - bråk på byen og voldtekter på nachspiel.

- Ønsker man bråk for å strafe utelivsbransjen, spurte Molvær?

Hårreisende

Henning Hofseth (H) hevdet at posisjonen stort sett består av folk som ikke bruker utelivet.

- Da er det hårreisende at disse bruker makta til å ødelegge for utelivsbransjen, mente Hofseth, som snakket varmt for å legge til rette for det han mener er en viktig bransje i Ålesund.

Håkon Lykkebø Strand (Frp) brukte ordet frihetsberøvelse når han skulle beskrive forslaget om å stramme inn skjenketidene.  Han sendte også et spark i retning rådmannen som etter Strands mening bruker posisjonens samarbeidsavtale som redskap til å gjøre Ålesund til en mindre attraktiv studentby.


Thor Hansen (Ap) gikk på talerstolen og var en smule oppgitt over at debatten om ruspolitisk handlingsplan bare dreide seg om skjenketider. Det samme mente Knut Anders Oskarson som understreket at det er en god plan bystyret har fått på bordet. Men han måtte likevel en tur innom dem han kalte de unge alkoholliberalistene i bystyret. Og han var spesielt provosert over Monica Molvær.

- Molvær sier at hvis jeg stemmer for en mer restriktiv alkoholpolitikk, stemmer jeg altså for mer bråk, flere voldtekter og til og mer flere branner. Jeg bidrar slett ikke til alt dette. Heller ikke at utelivsbransjen står i kø utenfor skifteretten. 

Han var heller ikke bekymret for studentene .

- Tørster de mer etter alkohol enn kunnskap, er det like greit at de studerer andre steder.

Oskarson tok også et oppgjør med det han mente var alkoholliberalistenes store omtanke for bransjen men totale mangel på sosialt ansvar.