– Heldigvis vart ingen skadde no heller. Men ein dag vil lukka snu

To dagar på rad vart Norddal ramma av ras. – Vi treng meir pengar til rassikring og livreddande strakstiltak, seier ordførar Arne Øyvind Sandnes.

Bygdefolket i Tafjorden vart isolert for ein periode etter at et steinras stengte fylkesveg 92 mellom Tafjord og Sylte.  Foto: Arne Øyvind Sandnes

Nyheter

To dagar på rart vart fylkesvegar i Norddal kommune ramma av ras: