Remme fikk solid støtte for nytt sjukehusprosjekt

Kan bli opprustning av bygninger og utstyr i Ålesund og Volda fra 2023

Direktør Espen Remme fikk full støtte for nytt fellessjukehus og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

byggeklare: Både direktør Espen Remme (t.h.) og styreleder Stein Kinserdal er svært glad for at sjukehusprosjektet i nordfylket er klar til å sendes til Helse Midt. De mener også at økonomien er på vei til å bli bedre. FOTO: TORBJØRN EIDHAMMER 

Nyheter

Styret i Helse Møre og Romsdal gikk enstemmig inn for konseptrapporten som anbefaler nytt fellessjukehus på Hjelset i Molde og DMS i Kristiansund i eksisterende sjukehusbygg.