Stryn med klar tale: Vil ha med seg Møre og Romsdal

Klar tale om regionreforma.

Fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, her ved Eid kommune, kan bli grensa mellom Møre og Romsdal og det nye Vestlandsfylket. Det liker ikke Stryn kommune.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Eit relativt samstemt kommunestyre behandla intensjonsavtalen torsdag, skriv Fjordingen.

Stryn kommunestyre kom da fram til eit vedtak.

– Stryn kommune kan ikkje sjå at det framforhandla forslaget til intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil vere tenleg for Stryn og Sogn og Fjordane, og oppmodar om at den vert forkasta, heiter det i vedtaket, melder avisa.

Synspunkt:

Møre og Romsdal – et enhetlig fylke?

Så lenge jeg kan huske har det vært fogderidstrid i fylket. Hvem definerer seg som Møre- og Romsdalinger? Meg bekjent ingen. Vi definerer oss som nordmøringer, romsdalinger og sunn- møringer.


Vidare vedtok kommunestyret at Stryn ser på ein samanslåing av Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som ein langt betre konstellasjon. Dei oppmodar Stortinget til å konkludere med eit slikt resultat.

Til slutt har kommunestyret vedteken at dei føreset at Sogn og Fjordane ikkje blir delt.