Ordførere krever mer politi

Møre og Romsdal har færrest politifolk per innbygger. Nå har 36 ordførere gått sammen om et felles brev til politidirektøren.

Politifolk  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

I tredje kvartal av 2016 hadde Møre og Romsdal 1,29 politistillinger per tusen innbygger - som vanlig lavest i landet.

For at Møre og Romsdal politidistrikt skal komme opp på samme nivå som landets nest dårligst bemannede distrikt, trengs det 23 nye stillinger, skriver rbnett.

For å komme opp til snittet, trengs hele 91 stillinger.

Politimeisteren vil slå saman lensmannskontor

Men legg opp til fleire kontor enn ei arbeidsgruppe i politiet. Og han vil flytte Ulstein-kontoret til Myrvåg og Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt frå Ørskog til Haram.


Nå har alle 36 ordførere gått sammen om et brev i forbindelse med ny organisering av politidistriktene.

– For å få den nye modellen til å fungere optimalt er det etter vårt syn helt nødvendig at politidistriktet får tilført ressurser, slik at vi som et minimum har den samme dekningen pr. tusen innbyggere som landsgjennomsnittet, heter det i brevet, ifølge rbnett.

Les også:

Lensmannen i Vestnes:  – Politiet må nedprioritere tjuveri og innbrot

Stranda-ordførar: – Politiet er dei siste som kjem fram til ein aksjon

Anundsen om politibemanning: – Vi er i rute

Slik er politidekningen

I kartet under kan du se politidekningen i de ulike distriktene. Tallene er fra 1. kvartal 2016.

Da hadde Møre og Romsdal 1,26 politifolk per 1000. innbygger. I tredje kvartal var dette tallet steget til 1,29 - fremdeles et stykke bak de andre politidistriktene.


Klikk deg rundt i kartet for å se politidkekningen i hvert distrikt (se også tabell under saken). Finnmark og Oslo har flest politifolk i forhold til innbyggere. Finnmark har imidlertid stort areal og grensen til Russland å ta i betraktning. Kreditering: Kart: Sofie Svanes Flem