– Kjøpte falskt pass

En asylsøker i 60-årene er tiltalt for dokumentforfalskning.

  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Politimesteren i Møre og Romsdal har tatt ut tiltale mot en mann i 60-årene.

Ifølge tiltalen skal mannen, som er asylsøker, ha bestilt et forfalsket pass i Nederland.

– Dette skulle han bruke som bekreftelse på identitet, heter det i tiltalen.

Strafferammen for dokumentforfalskning er fengsel i inntil to år, ifølge Lovdata.