To ras i Norddal:

Arne Sandnes meiner det hastar med rassikring

UTSETT: Fylkesvegen mellom Fjørå og Tafjord er svært utsett for ras. Difor ber Norddal-ordføraren om strakstiltak på denne vegen for å unngå tap av menneskeliv. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

Etter to ras på vegar i Norddal kommune dei siste dagane ber ordførar Arne Sandnes (Sp) om at rassikring av fylkesvegar i kommunen blir prioritert.

Sandnes etterlyser sikringstiltak både på vegen ved Linge, på vegen mellom bygdene Eidsdal og Norddal – og på vegen mellom Fjørå og Tafjord.


Steinras i Tafjorden:

Andreas (21) hogg inn bremsane: – Brått ser eg at steinane kjem

Truleg var det berre sekund om å gjere at steinraset på fylkesveg 92 mellom Tafjord og Sylte, ikkje enda med ei alvorleg ulukke.

– Statistikk som er samla av lokalhistorikar Astor Furseth viser at vår kommune, saman med Stranda og Ørsta, ligg heilt i landstoppen i talet på ulukker og rasfare generelt. Dette kopla opp mot stor tilstrøyming av turistar i sommarhalvåret for å oppleve spektakulær natur gjer at risikoen for ulukker og mogleg tap av liv er større her enn dei fleste andre stader i landet, skriv Sandnes i brevet han har sendt til både samferdsleavdelinga, leiaren for samferdsleutvalet og Statens vegvesen.

Les fleire nyheiter frå Indre Sunnmøre på smp.no