Vant i retten mot tidligere arbeidsgiver:

Ortopeder føler at de har blitt tråkket på av Medi3

De to erfarne ortopedene Elling Alvik og John Slørdahl er glad for at arbeidskonflikten med Medi3 er over.

BITTER STRID: Alvik og Slørdahl har vært i to rettsinstanser mot arbeidsgiver Medi3. Begge gangene har de vunnet fram etter beskyldninger om avtalebrudd. FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

Nyheter

Frostating lagmannsrett har forkastet anken til Medi3 etter at ortopedene Elling Alvik og John Slørdahl vant i tingretten.