Oase i kjøpesenterland på Moa:

Arbeidet med landets første rene urnelund er i gang

Kirkeverge Svein-Rune Johannessen forventer at antallet kremasjoner i Ålesund øker når urnelunden på Moa står ferdig til høsten.

Anleggsarbeid: Kirkeverge Svein-Rune Johannessen sier at urnelunden på Moa vil være klar til bruk en gang neste høst. 

Nyheter

– I de indre bydelene i Ålesund er kremasjonsprosenten tjue, mens den er oppe i sytti prosent i ytre bydel, sier Johannessen.