Globalskolen er redda:

– Det har vore eit massivt engasjement

Det seier Lilli Brenne Røv, rektor ved skulen i Volda, etter at det er klart at Globalskolen får tilskot ifrå Staten også neste år.

Rektor Lili Røv er glad at skulen no er redda.  Foto: Arkiv.

Nyheter

Det vart endeleg klart då budsjettavtalen kom på plass laurdag. Skulen arbeider med å gi norske barn i utlandet norskopplæring på nett.

I budsjettet er skulen støtta med 12 millionar.


Blått lys for Volda-bedrift:

Leverte 2700 underskrifter til støtte for Globalskolen

Volda-bedrift får støtte fra flere politiske hold for å opprettholde støtte i statsbudsjettet.

– Dei siste dagane med forhandlingar mellom partia har vore veldig spennande, og det er gledelege nyheiter, seier Brenne Røv.

Det var tidlegare i haust at det vart gjort kjent at Kunnskapsdepartementet foreslo å kutte støtta til skulen heilt. Det førte til ein kraftig mobilisering ifrå støttespelarane til skulen.

Bakgrunn: Kutt til utenlandselever setter Volda-bedrift i fare

– Det har vore eit massivt engasjement og ei fantastisk reise. Vi har fått så mange positive tilbakemeldingar ifrå foreldre og brukarar. Foreldra har stått på gjennom sine organisasjonar og personlege kontaktar opp i mot dei politiske partia, og elevane har engasjert seg. For vår del har det vore ei bevisstgjering for at ordninga er verdt å arbeide for, og at den betyr mykje for dei som bur der ute og skal kome tilbake til Norge, seier Brenne Røv.


– Kunne ikkje reist utan Globalskolen

Globalskolen var avgjerande for at familien Munthe Vassbotn kunne flytte til utlandet for ein periode.

Rektoren har følgd budsjettinnspurten nøye, og etter kvart hadde dei fleste partia Globalskolen med i sine budsjettforslag.

– Alle partia hadde forståing for at dette er ei god ordning, det visste vi, men samstundes vart vi bekymra når det vart rot på slutten, at det kunne forsvinne opp i mot bilpakken og alt anna, seier ho.