Ålesund-rederi tar inn oppsagte sjøfolk - nærmer seg 200 ansatte

Golden Energy opplever en medgangsbølge i tøffe tider og har hyret inn drøyt 50 nyansatte.

Overskudd: Golden Energy-direktør Per Ivar Fagervoll kunne notere et overskudd etter skatt på fem millioner fra første halvår 2016, etter at Ålesund-rederiet hadde levert underskudd i 2014 og 2015. Arkivfoto: Johan Behrentz 

Vi mener avtalene samtidig viser at vi får til denne måten å drive på

Per Ivar Fagervoll
Nyheter

Ålesund-rederiet har overtatt drifta av de to offshorefartøyene Larissa og Despina som eies av Neptune Subsea. Kontraktene innebærer at rederiet med kontoret på St. Olavs plass, øker staben og nærmer seg 200 ansatte.