– Det går hardhendt for seg

– Griskheten vinner ofte over forstanden. Slik oppsummerer økonomiprofessor Thore Johnsen offshorekrisen.

Halvparten av flåten av ankerhåndterere (AHTS) i Nordsjøen er lagt i bøyene.  

Nyheter

Han er kritisk til måten Havila Shipping fikk gjennom sin refinansiering. Bankene krevde at Sævik fikk beholde sin eierandel på over 50 prosent, mens de usikrede obligasjonseierne måtte ta et tap på 850 millioner kroner.

– Obligasjonseierne skal komme foran eierne. Her skjer ikke det. Det bankene vet er at det neppe er noe å hente for obligasjonseierne om selskapet slaktes. Slakteverdien er nær null, for verdien av båtene er nær null i dagens marked, sier Johnsen til  dn.no (bak betalingsløsning).


Aksjonærlista til Havila Shipping:

Her er de lokale aksjonærene i Havila

Mange lokale småaksjonærer taper etter at aksjekapitalen til Havila Shipping er tapt. Her finner du hele lista over de lokale aksjonærene.

 

Han mener bankene prioriterer eierne foran usikrede kreditorer for å sørge for videre drift og sikre verdiene i selskapene til oljemarkedet snur om noen år.

– De som må betale for det er de usikrede kreditorene. Det virker urimelig at eierne prioriteres foran usikrede kreditorer. Men dette er en tvangssituasjon. Bankene beholder ledelsen i selskapet for å sikre videre drift og unngå egne tap, og det kan også de usikrede kreditorene tjene på, mener han.

Johnsen mener obligasjonseierne har tatt stor risiko og kan takke seg selv for de tapene de får.

– Det burde de tenkt på tidligere, for dette har skjedd før, sier Johnsen.

I disse dager fosser millioner ut av kassene til hardt prøvede offshoreredere. I Nordsjøen er 44 av 83 ankerhåndteringsfartøyer i opplag. I tillegg er over 100 av 275 supplybåter i opplag. Midt oppe i dette står usikra obligasjonseiere som har lånt rederiene rundt åtte milliarder kroner.


Fra mørkt til bekmørkt for supply

Rundt 90 av 133 skip på Sunnmøre kan stå uten jobb neste år

2017 blir verre enn 2016 for supplyrederiene hevder flere eksperter. Det ser ut som de får rett.

 

– Mange har misforstått og trodd at høyrentemarkedet bare gir høy rente og ikke høy risiko. Man tok for høy risiko i usikrede obligasjoner i offshore på jakt etter avkastning, lukket øynene og håpet på det beste, sier Johnsen til Dagens Næringsliv.