Nå vil sjukepleierne ved neonatalavdelinga si sitt:

– Uryddig og lite troverdig prosess

– Dette handler om sentralisering, påtvunget faglig enighet og styrking av St.Olavs Hospital. På sikt frykter vi nedbemanning ved neonatalavdelinga i Ålesund, sier sju spesialsjukepleiere.

Spesialsjukepleierne er skeptisk til prosessen som ledet fram til at de minste nyføde blir flyttet til Trondheim.  Foto: INGER OTTERLEI

Nyheter

De sju er Bjørg Inger Stensøe, Bjørg Aaslid, Heidi Hansen, Janne Dyb-Sandnes, Ivonne Friedrich, Trine Ulvestad og Wenche Lervik.