Ferjene skal få nullutslipp

Når ferjeanbudet Solevåg-Festøy og Volda-Folkestad sendes ut, er det med krav om at minimum tre av ferjene skal være nullutslippsferjer.

Nullvisjon Veidirektør Terje Moe Gustavsen har tro på framtiden.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

En av ferjene skal være lavutslippsferje. Miljø og energi blir i tillegg et viktig tildelingskriterium. Det melder Statens vegvesen på vegnett.no.

I løpet av få år skal reduserte utslipp fra fergedriften tilsvare utslipp fra 70 000 personbiler. Innen 2030 vil reduksjonen tilsvare utslipp fra 200 000 biler.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier bransjen er godt kjent med den stille revolusjonen, men at dimensjonene i det pågående grønne skiftet nok har skjedd litt under radaren for folk flest. Han er imponert over den offensive holdningen bransjen viser til de nye klima- og miljøkravene som stilles til ferjedriften.

Les også:

Lyser ut ferjesambanda Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm

Bellona mener miljø vektes for lite i ferjeanbud (krever abonnement)

Grønt skifte mulig

Gustavsen mener innenriks ferjedrift er det beste eksemplet på at et grønt skifte innenfor samferdsel er mulig – raskt og massivt.

– Vi kan snakke om at det pågår en stille revolusjon. Omleggingen til miljøvennlige ferjer er godt kjent i bransjen, og mange andre har nok fått med seg at vi har fått  batteriferjen Ampere, sier han.

Batteriferje:

«Ampere» går over fjorden på batteri

Mannskapet på den første bilferja som går på batteri er ikkje i tvil: Dette er framtida.


Hydrogen-elektrisk ferje

I 2017 vil Statens vegvesen invitere ferjeselskapene til å delta i en utviklingskonkurranse for en hydrogen-elektrisk drevet ferje.

– Vi ser for oss at hydrogen kan bli en viktig nullutslippsteknologi for ferjer som ikke kan gå utelukkende på strøm fra land. I fremtiden ser vi for oss en ferjeflåte med miks av el-drift, hydrogen og hybridteknologi med biodrivstoff, sier vegdirektøren.

– Det vil fremdeles gå noen dieseldrevne og gassdrevne ferjer på biodrivstoff og med hybridteknologi, med betydelig lavere utslipp enn i dag, legger han til.