Rekordmange cruiseturister til Ålesund

I 2016 satte Ålesund ny rekord på hele 192 282 cruisepassasjer. I 2018 regner man med over 70.000 flere passasjerer.

  Foto: ARKIV

Nyheter

Etter flere år med fin vekst hadde Ålesundsregionens havnevesen en liten nedgang i cruisetrafikken i 2015, men dette ble kompensert med en fin økning i 2016.

Det som skiller seg ut fra tidligere år er at skipene blir større og antall passasjerer vokser, ifølge en pressemelding fra Ålesundsregionens havnevesen. I tillegg til rekordmange passasjerer har man for 2016 notert over 7,6 millioner bruttotonn på skipene.

Ålesund har de siste 10 årene opparbeidet seg en sterk posisjon innen cruisesegmentet. Det har bidratt vesentlig til at Møre og Romsdal de siste årene har vært det fylket som har hatt flest cruiseanløp i Norge.

De legger igjen 860 kroner hver

Undersøkelse gjort av Innovasjon Norge i 2014 viser at hver cruisepassasjer legger igjen kr. 860,- i hver havn de besøker. På bakgrunn av årets passasjertall over Ålesund Havn ville det gitt en samlet inntekt for regionen vår på anslagsvis kr. 165 millioner.

For 2017 og 2018 er prognosene henholdsvis 223 og 226 millioner.

De fleste av cruisepassasjerene kommer fra Tyskland, Storbritannia og USA/Canada, men vi er også godt besøkt fra andre land i Europa.

(saken fortsetter under)


Lang jobbing for Ålesund gir resultater:

Fra 25 til 120 årlige cruiseanløp

Enorm cruisevekst i Ålesund

 

Færre – men større skip

Trenden er den same over heile landet: Neste år kjem det færre, men langt større cruiseskip til Norge.


Kommer til å øke enda mer

Prognosene for neste år og 2018 viser samme tendens.

I 2017 ligger Ålesund  an til 128 anløp totalt, en bruttotonnasje på 8,3 mill bruttotonn og et passasjerantall på 226 240.

Dette vil innebære en økning fra i fjor på 9,2 prosent i tonnasje, opp 14,3 prosent i antall skip og 34 prosent økning i antall passasjerer.

Ifølge Ålesundsregionens havnevesen viser 2018 allerede en sterk vekst på 135 cruiseanløp og 263 635 passasjerer. Vintercruise viser fortsatt nedgang fra 2014 og 2015, og ender i 2016 på 4 anløp. Vintercruise er stabilt for 2017 og 2018.

84 nye cruiseskip på verdensbasis

De tre neste årene vil det komme 42 nye cruise skip på markedet og innen 2026 er det forventet lansering av totalt 84 nye cruiseskip på verdensbasis.

Under kan du se hvilke cruiseskip som skal bygges fram til 2026

Ifølge kilde fra Cruise Industry News – Cruise Ship Order book ser rederiene optimistisk på framtida. for skip som besøkte Ålesund hadde de et belegg på 93 prosent.

Uroligheter ellers i Europa og verden gjør at Norge er en foretrukket destinasjon blant cruiserederiene og man kan forvente videre vekst i årene som kommer.

Som ellers i Europa

Cruiseturismen i Norge vokser omtrent i samme takt som i Europa ellers. Prognosene i rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) forutsetter en reduksjon i forhold til historiske årlige vekstrater.

Man ser for se tre alternativer: 0,3 prosent, 2 prosent og 3,5 prosent årlig gjennomsnittlig vekst.